TBL Reus
<Objectius> <Durada, dedicació i llocs> <Procés de selecció> <Sol·licitud d'inscrpció>
 

 

Procés de selecció

(octubre-desembre)

Una vegada lliurada la fitxa d'inscripció adjunta al tríptic se citarà als interessats per a una entrevista personal en la que hauran de:

> presentar una història escrita, tema lliure, en un foli per una cara.

> presentar una imatge que la representi.

> explicar la història elaborada davant camera, en 1 minut.

Preu

Les persones seleccionades hauran d'abonar la quantitat de 50.000 pessetes, necessàries per cobrir les despeses del material fungible que s'emprarà durant el seminari.

Els resultats de les proves de selecció es comunicaran per escrit al desembre.

El número màxim d'alumnes és de dotze.